Start
Omhoog

3 Johannes

 

<< 2 Johannes Index Nieuwe Testament Judas >>

 

3 Johannes

3 Joh. 1,1 De oudste aan zijn geliefde Gajus, die hij oprecht liefheeft.
3 Joh. 1,2 Dierbare vriend, in alle opzichten wens ik u welzijn en gezondheid; dat het uw ziel wel gaat, weet ik.
3 Joh. 1,3 Het heeft mij zeer verheugd, dat de broeders die hier kwamen een goed getuigenis gaven van uw leven in de waarheid, zoals het ook in werkelijkheid is.
3 Joh. 1,4 Ik ken geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid leven.
3 Joh. 1,5 Gij bewijst de broeders trouwe dienst, ook al zijn het vreemden voor u.
3 Joh. 1,6 Zij hebben dan ook ten overstaan van de gemeente van uw liefde getuigd.
3 Joh. 1:Gij doet er goed aan hen ook voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is.
3 Joh. 1,7 Want ter wille van de Naam hebben zij zich op weg begeven, zonder iets van de heidenen aan te nemen.
3 Joh. 1,8 Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen door zulke mannen gastvrij te ontvangen.
3 Joh. 1,9 Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrefes, die er gaarne de eerste plaats wil innemen, erkent ons gezag niet.
3 Joh. 1,10 Als ik kom, zal ik zonder twijfel zijn gedrag ter sprake brengen: niet tevreden kwaadaardige taal tegen ons uit te slaan, weigert hij ook de broeders te ontvangen, weerhoudt hen die het wel willen en stoot ze zelfs uit de gemeente.
3 Joh. 1,11 Dierbare vriend, volg niet het kwade na maar het goede.
3 Joh. 1:Wie goed doet, is uit God; wie kwaad doet, heeft God nooit gezien.
3 Joh. 1,12 Van Demetrius is door allen een goed getuigenis gegeven en ook door de Waarheid zelf.
3 Joh. 1:Ook wij geven hem een goed getuigenis en gij weet dat ons getuigenis waar is.
3 Joh. 1,13 Veel heb ik u nog te zeggen, maar ik wil het niet doen met pen en inkt.
3 Joh. 1,14 Ik hoop u spoedig te zien; dan kunnen wij samen spreken, van mond tot mond.
3 Joh. 1,15 Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder persoonlijk.

<< 2 Johannes Index Nieuwe Testament Judas >>