Start
Omhoog

boek 4

 

hoofdstuk 01 Met hoeveel eerbied Christus moet worden ontvangen
hoofdstuk 02 Grote goedheid en liefde van God wordt de mens in het Sacrament bewezen
hoofdstuk 03 Het is nuttig dikwijls te communiceren
hoofdstuk 04 Veel gaven worden gegeven aan wie godvruchtig communiceren
hoofdstuk 05 De waardigheid van het Sacrament en de priesterlijke staat
hoofdstuk 06 Ondervraging over de oefening voor de Communie
hoofdstuk 07 Het onderzoek van het eigen geweten en het voornemen tot verbetering
hoofdstuk 08 De opoffering van Christus aan het kruis en onze eigen overgave
hoofdstuk 09 Wij behoren onszelf en alles wat van ons is aan God op te dragen en voor allen te bidden
hoofdstuk 10 De heilige communie moet men niet gemakkelijk achterwege laten
hoofdstuk 11 Het Lichaam van Christus en de heilige Schrift zijn voor de gelovige in hoge mate onmisbaar
hoofdstuk 12 Wie gaat communiceren behoort zich met grote ijver op Christus' komst voor te bereiden
hoofdstuk 13 Met heel haar wezen moet de godvruchtige ziel verlangen naar de vereniging met Christus in het Sacrament
hoofdstuk 14 Het vurig verlangen van sommige gelovigen naar het Lichaam van Christus
hoofdstuk 15 De gave van godsvrucht wordt door nederigheid en de verloochening van het eigen ik verkregen
hoofdstuk 16 Wij moeten onze noden aan Christus openbaren en zijn genade afsmeken
hoofdstuk 17 De vurige liefde en het brandend verlangen Christus in zich te mogen opnemen
hoofdstuk 18 Een mens moet niet nieuwsgierig dit Sacrament doorvorsen, maar als nederig navolger van Christus zijn verstand onderwerpen aan het heilig geloof